Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Bistand ved jobbskifte

Presteforeningens tillitsvalgte og sekretariat kan gi deg bistand og råd når du søker ny stilling og skal signere arbeidskontrakt.

Hvis du søker prestestilling i Den norske kirke (rettssubjektet) vil arbeidstakerrepresentanten i innstillingsrådet være en tillitsvalgt fra Presteforeningen. Benytt gjerne anledningen i etterkant av intervjuet til å få tilbakemelding på intervjuet og stille spørsmål du ikke vil rette til arbeidsgiver.

Lønnen du starter med i et arbeidsforhold er grunnlaget for videre lønnsutvikling. Det er derfor viktig at du er sikker på at du får et godt utgangspunkt. Presteforeningens tillitsvalgte kan bistå deg med vurdering av lønnstilbudet, beregning av lønnsansiennitet og eventuelt forhandlinger om lønnsplassering.

Medlemmer ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) kan ta kontakt med Presteforeningens stiftsstyrer/tillitsvalgte i bispedømmene.
Øvrige medlemmer kan ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen der man søker jobb eller PFs sekretariat.