Martin Enstad, leder i Presteforeningen

Martin Enstad, leder i Presteforeningen

Bispemøtet: lite konkret på tiltak

Bispemøtet som var samlet i Oslo 18.-19. mai 2022 har sendt et svar på Presteforeningens representantskap sin henvendelse til Bispemøtet om oppfølging av Bispemøtets uttalelse om Ordinasjon og kollegafellesskap fra oktober 2020. Du kan lese hele svaret nederst i artikkelen.

– Jeg er skuffet over svaret, sier Presteforeningens leder Martin Enstad. Representantskapet i PF utfordret Bispemøtet til å være konkret på hvilke tiltak som biskopene vil sette inn for å forhindre at kvinnelige prester blir skadelidende når mannlige kolleger har problemer med kvinners prestetjeneste (Jfr BMs uttalelse pkt 4).

– Jeg er skuffet over at Bispemøtets svar er såpass generelt. Vi hadde håpet at biskopene ville tre fram som proaktive ledere som hadde konkrete tiltak for å beskytte kvinnen i en slik situasjon. Vi har forståelse for at det ikke kan gis en utfyllende liste, men noen konkrete tiltak burde det være mulig å være tydelig på. Det er behov for tiltak som tydelig viser prestene og omverdenen at det er satt en ny standard med Bispemøtets vedtak fra oktober 2020, sier Enstad.

Han mener Bispemøtet i sitt svar undervurderer den utryggheten enkeltsaker skaper for langt flere prester enn de som er omfattet av selve saken.

– Kvinnelige prester har krav på å være trygge på jobb. Dette kan ikke avgrenses til om du har det bra akkurat på den arbeidsplassen du har nå, det må skapes en trygghet for at det generelt er trygt å være kvinne og prest i Den norske kirke. Det er i seg selv krenkende å vite at du har kolleger som underkjenner ditt kall og identitet som prest.

Presteforeningens representantskap i juni vil behandle Bispemøtets svar.

Kategorier

Aktuelt