Forsiden < Kontakt oss

Kontakt oss

Sentralstyret

Sentralstyret består av fem personer valgt for tre år på PFs generalforsamling, og er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Faste[...]
Les mer

Stiftsstyrene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i[...]
Les mer

Lønns- og forhandlingsutvalg

For hvert tariffområde velger PF et lønns- og forhandlingsutvalg.
Les mer

Studentlagene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt[...]
Les mer

Politisk ledelse

Leder Martin Enstad og nestleder Anna Grønvik ble valgt på generalforsamlingen i Alta i 2015 for perioden frem til 2018. De sitter i sentralstyret.[...]
Les mer

Sekretariatet

Presteforeningens sekretariat har åtte medarbeidere og ledes av generalsekretær Ole-Johs. Huuse. I tillegg til stabsfunksjoner er sekretariatet[...]
Les mer

Verneombudene

Alle bispedømmer og prostier har verneombud for å ivareta arbeidsmiljø og vern av arbeidstakerne. Den eller de fagforeningene som organiserer[...]
Les mer