Foto: Kristianne Marøy

Valgresultat: nye fagutvalg

Det har vært gjennomført valg til fire av Presteforeningens fagutvalg.

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Det var fire kandidater til fire plasser. Det var 46 stemmeberettigete, 18 av disse avga stemme. Valget ble gjennomført elektronisk.

Resultatet av valget:

Anders Møller Stray, trosopplæringsleder, Grorud menighet, Oslo (17 stemmer)
Anne Birgitte Bødtker Ruus, administrasjonsleder og diakon, Rossabø menighet, Haugesund (17 stemmer)
Silje Barkved Fossan, diakoni- og trosopplæringsprest, Lura menighet, Sandnes (16 stemmer)
Anders Hove, menighetsprest i Nore og Uvdal, Kongsberg prosti (15 stemmer)

Utvalget konstituerer seg selv og tiltrer over sommeren. Leder i utvalget sitter i Presteforeningens representantskap.

Utvalget erstatter det tidligere lønns- og forandlingsutvalg KA.

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Det var seks kandidater til fire plasser. Det var 65 stemmeberettigete, 39 av disse avga stemme. Valget ble gjennomført elektronisk.

Resultatet av valget:

Marita Solberg Bjerke, rådgiver, Bispemøtet (30 stemmer)
Michael Onsrud, kirkefagsjef, Tunsberg bispedømme (29 stemmer)
Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgiver, Nord-Hålogaland bispedømme (26 stemmer)
Mette Kristin Brenna, personalrådgiver, Oslo bispedømme(23 stemmer)
Lars Erlend Kielland, pilegrims- og personalprest, Hamar bispedømme (23 stemmer)
Aleksander Garmann Gullaksen, prosjektleder rekrutteringsprosjektet, Kirkerådet (11 stemmer)

Det ble gjennomført omvalg mellom Mette Kristin Brenna og Lars Erlend Kielland. 40 personer avga stemme. Brenna fikk da 22 stemmer, mens Kielland fikk 18 stemmer.

Kielland og Gullaksen er varamedlemmer til utvalget.

De valgte medlemmene skal formelt oppnevnes av sentralstyret i august.
Utvalget konstituerer seg selv og tiltrer over sommeren.

Fagutvalg for proster (FAPR)

Det var fem kandidater til fire plasser. Det var 72 stemmeberettigete, 50 av disse avga stemme. Valget ble gjennomført elektronisk.

Resultatet av valget:

Kristin Sævik Litlere, prost i Fana, Bjørgvin bispedømme (50 stemmer)
Roar Bredvei, prost i Døveprostiet, Oslo bispedømme (46 stemmer)
Leif Endre Grutle, prost i Indre Nordmøre, Møre bispedømme (40 stemmer)
Erik Haualand, prost i Eiker, Tunsberg bispedømme (34 stemmer)
Øystein Flø, prost i Gauldal, Nidaros bispedømme (30 stemmer)

Utvalget konstituerer seg selv og tiltrer i løpet av høsten. Leder i utvalget sitter i Presteforeningens representantskap. Inntil utvalget er konstituert er det avtroppende utvalget i funksjon.

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Det var seks kandidater til fire plasser. Det var 565 stemmeberettigete. Det ble avgitt 133 elektroniske stemmer og 15 poststemmer.

Resultatet av valget:

Berit M. Andersen, Bergen (116 stemmer)
Berit Lånke, Rennebu (114 stemmer)
Arne Svilosen, Lillehammer (112 stemmer)
Knut Engebu, Bærum (87 stemmer)

Dag Dæhlin, Bærum (75 stemmer)
Eystein Norborg, Åmot (55 stemmer)

Utvalget konstituerer seg selv og tiltrer over sommeren. Leder i utvalget sitter i Presteforeningens representantskap.