Forsiden < Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalg for proster (FAPR)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de regionale faglagene, og er rådgivende organ for proster i lønnsspørsmål. Utvalget samarbeider med de regionale lokallagene om saker som gjelder prostenes arbeidsvilkår. En viktig oppgave er å ivareta og utvikle prostenes kollegiale felleskap og å delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutviklingsmoduler for proster.

Fagutvalget består av

Torstein Lalim, Borg, leder og medlem av representantskapet
Brita Hardeberg, Nidaros
Ingeborg Matre, Møre
Roar Bredvei, Oslo

Stein Ovesen, vara, Hamar

Lokallag

Oslo: Berit Øksnes
Borg: Torstein Lalim
Hamar: Carl Philip Weisser
Tunsberg: Erik Haualand
Agder og Telemark: Gunnar Ellingsen
Stavanger: Ludvig Bjerkreim
Bjørgvin: Rolf Schanke Eikum
Møre: Svein Runde
Nidaros: Øystein Flø
Sør-Hålogaland: Jan Otto Fredwall
Nord-Hålogaland: Anne B. Skoglund

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for proster