Forsiden < Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalg for proster (FAPR)

Foto: Kristianne Marøy

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de regionale faglagene, og er rådgivende organ for proster i lønnsspørsmål. Utvalget samarbeider med de regionale lokallagene om saker som gjelder prostenes arbeidsvilkår. En viktig oppgave er å ivareta og utvikle prostenes kollegiale felleskap og å delta i utforming og gjennomføring av kompetanseutviklingsmoduler for proster.

Fagutvalget består av

Leif Endre Grutle, Møre, leder og medlem av representantskapet
Erik Haualand, Tunsberg, nestleder og varamedlem til representantskapet
Kristin Litlere, Bjørgvin,
Roar Bredvei, Oslo

Øystein Flø, vara, Nidaros

Lokallag

Oslo: Roar Bredvei
Borg: Torstein Lalim
Hamar: Carl Philip Weisser
Tunsberg: Erik Haualand
Agder og Telemark: Steinar Floberg
Stavanger: Ludvig Bjerkreim
Bjørgvin: Kristin Sævik Litlere
Møre: Leif Endre Grutle
Nidaros: Øystein Flø
Sør-Hålogaland: Jan Otto Fredwall
Nord-Hålogaland: Anne B. Skoglund

Dokumenter

Mandat for Fagutvalg for proster