Fagutvalgene

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Lokallagene for proster oppnevner medlemmer til fagutvalg for proster, mens sentralstyret oppnevner medlemmer til de andre fagutvalgene. Mandatene er fastsatt av representantskapet.

Fagutvalg for proster (FAPR)

Les mer

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Les mer

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Les mer

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Les mer

Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Les mer

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Les mer

Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

Les mer