Tillitsvalgte

Leter du etter din tillitsvalgte?

Presteforeningen har tillitsvalgte på prestenes arbeidssteder, i alle tariffområder og i alle prostier og bispedømmer. De tillitsvalgte taler medlemmenes sak i møte med arbeidsgiverne.
Oversikt over tillitsvalgte i bispedømmene finnes lengre ned på denne siden. For informasjon om lokale tillitsvalgte i prosti eller i andre virksomheter ta kontakt med sekretariatet.

Presteforeningen har også organisasjonsinterne fagutvalg for ulike spesialgrupper av medlemmer. Fagutvalgene skal fremme arbeidet for og blant disse medlemsgruppene i Presteforeningen.

Er du tillitsvalgt?

Finn håndbok for lokallag, kursoversikt og annen nyttig informasjon i kategorien Informasjon til tillitsvalgte eller lengst ned på denne siden.

Tariffutvalgene

Tariffutvalgene i Virke, Spekter og Forsvarets tros- og livssynskorps Tariffutvalgene rådgir Sentralstyret og sekretariatets i lønns- og forhandlingsspørsmål.

Presteforeningens sentrale organer

Sentralstyret Ansvarlig for den daglige ledelsen av organisasjonen, følger opp vedtatt virksomhetsplan og rapporterer til Representantskapet.
Representantskapet Vedtar årlige strategiplaner og budsjett, fastsetter medlemskontingent, oppretter fagutvalg og fastsetter mandater, gir supplerende bestemmelser til foreningens lover.
Generalforsamlingen Foreningens høyeste myndighet som vedtar prinsipielle retningslinjer og overordnet politikk. Møtes hvert 3. år.

Informasjon til tillitsvalgte

Håndbok for lokallag Ressursdokument for tillitsvalgte på alle nivå.
PFs kurskalender Oversikt over aktuelle kurs for tillitsvalgte i Presteforeningen.
Flere saker for tillitsvalgte Skjemaer for reise- og utgiftsrefusjon, rutiner for håndtering av personopplysninger, rutine for varsling, PFs hovedkalender m.m.

PFs fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for konkrete medlemsgrupper og politiske arbeidsområder.

More-button

Håndbok for lokallag

Her finner du litt om hva et lokallag er, din rolle som tillitsvalgt og rammer for tillitsvalgtoppgaven. Dessuten nærmere informasjon om noen konkrete temaer som lokal medbestemmelse, tilsettinger, arbeidsmiljø, studiearbeid og økonomi i lokallaget.

More-button