Konferansestipend- Nordisk homiletisk nettverk 19.-20. august 2021

Presteforeningen lyser med dette ut konferansestipend med søknadsfrist 10. mai. Søknader sendes anne.beate.tjentland@prest.,no

Du som er medlem av Presteforeningen kan søke om konferansestipend. Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipender. PF dekker reise og konferanseavgift, eventuelt også utgifter til opphold. De som deltar på konferanser betalt av PF forplikter seg til å bidra med en faglig refleksjon i form av en kort artikkel til våre fagsider på nettet. På den måten kan alle våre medlemmer få tilgang til aktuelt fagstoff via noens deltakelse på konferanser og lignende. Artikkelen skal fortrinnsvis være en refleksjon over et foredrag eller seminar på konferansen som særlig vekket deltakerens interesse.

Nordisk homiletisk nettverk: Teologi skaper forkynnelse skaper teologi

Dato: 19.-20. august 2021
Sted: Hotell Terminus, Bergen
Arrangør:
Pris: kr. 1250,-
Påmeldingsfrist

Tema:
Etter en periode med søkelys på kommunikasjon og tilhørere er det flere homiletiske forskere som igjen retter oppmerksomheten mot forholdet mellom forkynnelse og teologi. Nettverkskonferansen vil reflektere om teologisering i forkynnelsen – om hvordan forkynnelsen skaper teologi og teologi skaper forkynnelse.

Foredragsholdere:
Marlene Ringaard Lorensen (København), David Schnasa Jacobsen (Boston, digitalt), Marius Timmann Mjaaland (Oslo).

Det blir også fremleggseminar under konferansen.

Presteforeningen dekker konferanseavgift, reise og evt. overnatting, begrenset oppad til kr. 3500,- for én deltaker.

Informasjon om program og påmelding m.m.