Kategori: Oppgaver og avhandlinger

Masteroppgave om hva slags kunnskap presten bruker når det overleveres et dødsbudskap

Et av de spørsmålene som stilles i vår masteroppgave er: Hvorfor deles ikke kunnskapen prestene har om det å gå med dødsskap? Nils Åge Aune og Silje Kristin Meisal: Når det ringer på døren og livet snus på hodet. Hva slags kunnskap bruker presten når det overleveres et dødsbudskap? (2022)

More-button