Forsiden < PFs organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Sentrale organer og regionale tillitsvalgte

Sentrale organer og regionale tillitsvalgte

Presteforeningens kalender

Kalender over Presteforeningens arrangementer. (Trykk lenke under)
Les mer

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i[...]
Les mer

Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Representantskapet

Representantskapet er Presteforeningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Representantskapet er sammensatt av: sentralstyret lederne[...]
Les mer

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sentralstyret består av fem personer som velges for tre[...]
Les mer

Tariffutvalg

For hvert tariffområde velger PF et tariffutvalg. For tariffområde KA opptrer Sentralstyret som tariffutvalg. I tillegg er det opprettet et eget[...]
Les mer

Fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, tilsatte på[...]
Les mer

Verneombudene

Alle bispedømmer og prostier har verneombud for å ivareta arbeidsmiljø og vern av arbeidstakerne. Den eller de fagforeningene som organiserer[...]
Les mer

Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt[...]
Les mer