Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Sentrale organer og tillitsvalgte

Sentrale organer og tillitsvalgte

Presteforeningen er organisert med lokallag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine rettigheter. Medlemmer som ikke har Den norske kirke (rettssubjektet) som arbeidsgiver, velger tariffutvalg. På nasjonalt nivå er sentralstyret forhandlingsutvalg og representantskapet er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. I tillegg har Presteforeningen boligombud i alle bispedømmer. Fagforeningene arbeider sammen med vernetjenesten. Der Presteforeningen organiserer flertallet av arbeidstakerne, er det Presteforeningen som velger verneombud.

Presteforeningens kalender

Les mer