Forsiden < PFs organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Sentrale organer og regionale tillitsvalgte

Sentrale organer og regionale tillitsvalgte

Presteforeningens kalender

Kalender over Presteforeningens arrangementer. (Trykk lenke under)
Les mer

Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Representantskapet

Representantskapet er Presteforeningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Representantskapet er sammensatt av: sentralstyret lederne[...]
Les mer

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sentralstyret består av fem personer som velges for tre[...]
Les mer

Stiftsstyrene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i[...]
Les mer

Tariffutvalg

For hvert tariffområde velger PF et tariffutvalg. For tariffområde KA opptrer Sentralstyret som tariffutvalg. I tillegg er det opprettet et eget[...]
Les mer

Fagutvalg

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, helseprester[...]
Les mer

Verneombudene

Alle bispedømmer og prostier har verneombud for å ivareta arbeidsmiljø og vern av arbeidstakerne. Den eller de fagforeningene som organiserer[...]
Les mer

Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt[...]
Les mer