Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten.

Det er nå to hovedtariffavtaler i staten; en avtale som gjelder arbeidstakere med medlemskap i LO, YS eller Unio, samt uorganiserte arbeidstakere, og én som gjelder arbeidstakere med medlemskap i Akademikerne.