Arbeidstid

Alt om arbeidstid for prester i Dnk (rettssubjektet)

Arbeidstidsbestemmelsene for prester er regulert av arbeidsmiljøloven og nærmere spesifisert i tre ulike særavtaler. Særavtale om arbeidstid og[...]
Les mer

Alt om lederavtalen, fritid og avspasering for proster m.fl.

Denne artikkelen samler bestemmelser om fridager og avspasering for proster og sokneprester og spesialprester som har ledende eller særlig uavhengig[...]
Les mer

Særavtale om kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Avtalen er inngått mellom[...]
Les mer