Arbeidstid

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Arbeidstidsavtalene for prester er reforhandlet våren 2019. Dette avtaleverket har bestått av flere avtaler på ulike nivåer, noe som har gjort[...]
Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Obs! Veiledningen er ikke revidert etter at arbeidstidsavtalen og lederavtalen er reforhandlet. Det er ikke gjort materielle endringer i avtalene[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. Veiledningen er ikke oppdatert etter at avtalene er reforhandlet våren[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Avtaler om fridager (lederavtalen) og avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid er reforhandlet våren 2019. De[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak[...]
Les mer

Særavtale om kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer