Arbeidstid

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen finnes her. § 1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i[...]
Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Det er utarbeidet en felles veiledning til særavtalene om arbeidstid som gjelder prester i Den norske kirke (rettssubjektet), dvs.[...]
Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Som bestemt i arbeidstidsavtalen § 7 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om gjennomsnittsberegnet[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les bestemmelsene i den forrige avtalen her. Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. § 1 Forankring, ikrafttredelse[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Som bestemt i lederavtalen § 3 er det inngått en lokal særavtale mellom Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene om avspasering for de som er[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak[...]
Les mer

Særavtale for kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer