Arbeidstid

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke[...]
Les mer

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen finnes her. Avtalen er revidert våren 2019 og en del bestemmelser fra tidligere avtale er slettet fordi[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet)

Arbeidstidsavtalene for prester ble reforhandlet våren 2019. På grunn av noen avtaletekniske utfordringer er det gjort noen endringer i avtalen du[...]
Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Obs! Veiledningen er ikke revidert etter at arbeidstidsavtalen og lederavtalen er reforhandlet. Det er ikke gjort materielle endringer i avtalene[...]
Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Utfyllende veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen finnes her. Veiledningen er ikke oppdatert etter at avtalene er reforhandlet våren[...]
Les mer

Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Avtaler om fridager (lederavtalen) og avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid ble reforhandlet våren[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid for ansatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Avtalen er inngått mellom[...]
Les mer

Særavtale om kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer