Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Ofte stilte spørsmål om ny beredskapsavtale

Les mer

Tilfreds med ny beredskapsavtale

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

Presteforeningen gratulerer den nye kulturministeren

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Ny hovedavtale i Spekter 2018-2021

Les mer

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer