Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Arbeidstidsavtalene revideres

Arbeidstidsavtalene for menighetsprester og lederavtalene for proster og andre prester i ledende stilling er under revisjon. Den delen av[...]
Les mer

Møt presten som var konsulent på «Herrens veier»

I anledning andre sesong av den danske serien «Herrens veier» har vi fått låne et intervju som Den danske Præsteforening gjorde med[...]
Les mer

Månedens medlem april

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Strategi for etter- og videreutdanning

Vedtatt av Presteforeningens representantskap 13.3.2019 Presteforeningen anser livslang læring og vedlikehold og utvikling av egen yrkeskompetanse[...]
Les mer

Månedens medlem mars

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Birgit Lockertsen

I mars 2018 valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen fram mot 2020. Sentralstyret består av fem personer, to[...]
Les mer

Presteforeningens klimaengasjement

Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv? Unios klimapolitiske[...]
Les mer

Møte med statsråden

Presteforeningen møtte i dag Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Med på møtet var leder Martin Enstad, nestleder Ingvild Osberg[...]
Les mer

Månedens medlem februar

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Ledelse i lokalmenigheten

Lars Kristian Gjone, daglig leder og trosopplæringsleder i Lambertseter menighet var ikke sein med å gi sin respons da han så kurset Ledelse[...]
Les mer