Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Les mer

Endringer i foreningens lover

Les mer

Ny offentlig tjenestepensjon

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Ofte stilte spørsmål om ny beredskapsavtale

Les mer

Ledig stilling: Rådgiver i Fagavdelingen

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer