Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Pause i forhandlingene i KA

Uke 24 og 25 var satt av til forhandlinger i tariffområde KA. Partene er enige om å utsette avslutningen av forhandlingene til over helgen.
Les mer

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om ny kirkeordning. Høringen var opprinnelig planlagt gjennomført med[...]
Les mer

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre årene. Sentralstyret består av fem[...]
Les mer

Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)

Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi stemme ved nyvalg til følgende av Presteforeningens fagutvalg: Fagutvalg for[...]
Les mer

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den symbolfunksjonen Åste Dokka mener ligger hos biskopen. I anledning bispeutnevnelsen i[...]
Les mer

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Mandag 11.juni kl 10 møtes partene for å overlevere de første kravene i tariffoppgjøret for organer i Den norske kirke. Forhandlingene vil[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse til Strategiplan for samisk kirkeliv i juni 2018. I høringsuttalelsen tas det blant annet til[...]
Les mer

Reisetidsdommen i høyesterett

Politiets fellesforbund og Unio vant fram om arbeidstid og tjenestereiser i høyesterett. Etter å ha gått sin gang i det norske rettssystemet, og[...]
Les mer

Ja til ny offentlig pensjon

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS. – På bakgrunn av[...]
Les mer

Presteforeningen resertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

Presteforeningen har gjennom en årrekke hatt som en del av sin strategi- og handlingsplan å ha et synlig samfunnsengasjement i saker som angår[...]
Les mer