Kategori: Aktuelt

Generalforsamlingen 2024: Skal fatte avgjørende vedtak for prestene og PF

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og vil alltid vedta strategiske mål og velge leder og sentralstyre når den samles. Denne gangen står et ekstraordinært spørsmål på dagsorden. GF skal si ja eller nei til et nytt felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

KategorierAktuelt
More-button

Ny beredskapsavtale: Viktig styrking

Kompensasjonen en prest får for å rykke ut med dødsbudskap på vegne av politiet, økes fra dagens sats på 2402 til 4304 kroner. Grunnkompensasjonen per vaktuke økes med 10 prosent til 4550 kroner og trappes videre opp de neste årene.

KategorierAktuelt
More-button

Spesialprest i livssynsåpent samfunn – ny bok i Presteforeningens studiebibliotek

Boka Spesialprest i livssynsåpent samfunn (PFs studiebibliotek nr. 53) kom ut like før jul. Du kan laste ned boka gratis (digitalt) fra Cappelen Damm Akademisk/Open Access. Boklansering på Teologisk bibliotek 29. januar kl. 16.30-18.30.

More-button

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst til å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive master og vil på ekskursjon eller studieopphold? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Søknadsfristene er 15. februar og 15. september.

EmneknaggerStipendStudenter
More-button

Hva sier høringen om mulig felles organisasjon?

Omtrent 2/3 av de organene i Presteforeningen som har avgitt høringssvar, er positive til en felles organisasjon med Diakonforbundet og kirkelig undervisningsforbund. Presteforeningens representantskap tar 1. februar stilling til om saken skal fremmes for generalforsamlingen i mars.

KategorierAktuelt
More-button

Søk stipend før 15. februar!

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Neste frist for å søke Presteforeningens frie internasjonale stipend er 15. februar. Samme frist gjelder for studentmedlemmer som vil søke støtte til prosjekter, studieturer eller studieopphold.

KategorierAktuelt
More-button