Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Om bruddet i hovedtarriffoppgjøret med KA

Som kjent er det brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at[...]
Les mer

Valgresultat: nye fagutvalg

Det har vært gjennomført valg til fire av Presteforeningens fagutvalg. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM) Det var fire[...]
Les mer

Brudd i forhandlingene med KA

En uke på overtid ble det fredag 29.juni brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene i Unio, LO og YS[...]
Les mer

Endringer i reiseregulativet

Fem måneder etter bruddet med staten er det kommet en kjennelse fra særskilt nemnd i forbindelse med tvisten Unio, sammen med LO stat, YS stat og[...]
Les mer

Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

For andre gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen. Med denne prisen ønsker Unio å sette fokus på den viktige rollen[...]
Les mer

Foreslå kandidater til Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Til høsten er det valg av nytt FAPH (Presteforeningens fagutvalg for prester i helsesektoren). Vi ønsker forslag til kandidater. De foreslåtte må[...]
Les mer

Sommerhilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger! Denne våren har vært en travel tid i Presteforeningen. Vi har avviklet generalforsamling, et nytt sentralstyre har funnet sin[...]
Les mer

Høringen om ny kirkeordning utsatt

Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om ny kirkeordning. Høringen var opprinnelig planlagt gjennomført med[...]
Les mer

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre årene. Sentralstyret består av fem[...]
Les mer

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den symbolfunksjonen Åste Dokka mener ligger hos biskopen. I anledning bispeutnevnelsen i[...]
Les mer