Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke[...]
Les mer

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den[...]
Les mer

Månedens medlem august

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Lovforslag som forventet

– Jeg synes dette lovutkastet balanserer mange ulike hensyn på en god måte. Presteforeningen ønsker primært en statlig finansiering av hele[...]
Les mer

Månedens medlem juli

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere med høyere utdanning. Kirken[...]
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Unio-organisasjonene kom torsdag 20.juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari[...]
Les mer

Et liv i engasjement for skaperverket

Det er Guds skaperverk som blir ødelagt av veldige utslipp av uheldige stoffer til luft, vann og jord. Kirkens folk må både tale om det[...]
Les mer

Landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 samlet ca 70 av PFs sentrale og regionale tillitsvalgte på Gardermoen 3.-4.juni. Takk til de tillitsvalgte I sin tale til[...]
Les mer

Månedens medlem juni

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer