Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Ledelse i lokalmenigheten

Lars Kristian Gjone, daglig leder og trosopplæringsleder i Lambertseter menighet var ikke sein med å gi sin respons da han så kurset Ledelse[...]
Les mer

Nasjonalt hovedverneombud: Hilde Fylling

Fra 1.januar 2019 er Hilde Fylling nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke (rettssubjektet). Til daglig er hun sokneprest i Kjerringøy og prest[...]
Les mer

Ny fast spalte: Månedens medlem

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Presteforeningen gratulerer Kjell Ingolf Ropstad

Den norske kirkes presteforening gratulerer Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikk. – Vi er[...]
Les mer

Takk for nå, Knut!

Etter nesten tre år i Presteforeningens sekretariat har advokat Knut Walle-Hansen fått ny jobb i Det norske maskinistforbund. Knut kom til oss i[...]
Les mer

IA-avtalen

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en avtale mellom partene i norsk arbeidsliv og regjeringen. Avtalen ble første gang signert i[...]
Les mer

Julehilsen fra Etiopia 2018: Takk for mulighet og tillit

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Personalreglement for Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har avgitt høringsuttalelse til Kirkerådet om nytt Personalreglement for Den norske kirke. Se lenke nedenfor.
Les mer

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Ingvild Osberg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen fram mot 2020. Sentralstyret består av fem personer, to menn[...]
Les mer

Et verneombud takker av

I forbindelse med at nasjonalt hovedverneombud Dag Tormod Milje takker for seg, har prest.no tatt en liten prat med ham om den rollen han har hatt de[...]
Les mer