Tilfreds med ny beredskapsavtale

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

Presteforeningen gratulerer den nye kulturministeren

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Ny hovedavtale i Spekter 2018-2021

Les mer

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer