Kategori: Aktuelt

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend til støtte for faglig faglig forberedelse til prestetjeneste som kommer i tillegg til det ordinære studietilbudet

EmneknaggerStipendStudenter
More-button

Viktige endringer i hovedavtalen

-Gjennom gode og konstruktive forhandlingsprosesser har vi nå gjort flere viktige endringer om klima, likestilling og medbestemmelse i hovedavtalen for tariffområde KA, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

KategorierAktuelt
More-button

Dagens bevilgningsnivå til kirken videreføres

Det er positivt at budsjettforslaget viderefører dagens bevilgningsnivå for Den norske kirke, og understreker betydningen av en landsdekkende prestetjeneste for å virkeliggjøre en landsdekkende folkekirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

More-button