Forsiden < Aktuelt

Aktuelt

Enighet om å forlenge hovedavtalen i KA

Partene i tariffområde KA er enige om å prolongere Hovedavtalen med tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke. Avtalen løp opprinnelig ut[...]
Les mer

Leders julehilsen 2019

Gode medlemmer! Et travelt år for Presteforeningen nærmer seg slutten, under følger litt om noen av de store sakene vi har jobbet med.[...]
Les mer

Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte til utdanning gjennom prosjekt «Scholarship for Female Theologians» i Etiopia.[...]
Les mer

Informasjon om boligordningen

I disse dager forbereder Familie- og kulturkomiteen i Stortinget behandlingen av Stortingsmelding 29 (2018-2019) om Opplysningsvesenets fond. I[...]
Les mer

Månedens medlem desember

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til [...]
Les mer

Ny rapport: Færre enn ventet slutter som prest

Færre enn forventet slutter som prest i løpet av de første fem årene etter ordinasjon. En tredjedel av de som ordineres er 40 år eller eldre ved[...]
Les mer

Månedens medlem november

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid?  Da bør du vurdere om et[...]
Les mer

Arbeidsmiljø og kulturer i kirken

1.-2. oktober var alle hovedverneombudene i bispedømmene og Kirkerådet samlet til sin årlige konferanse (HVO-konferansen). Programmet favnet både[...]
Les mer