Foto: Kristianne Marøy

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Nytt sentralstyre ble valgt 13.mars 2018. Du finner det nye styret her.

Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling på kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021. Se listen nedenfor og les nærmere presentasjon av alle kandidatene her.

Sentralstyret består av leder, nestleder og tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret. Minst to tariffområder skal være representert. Alle medlemmer er valgbare, men kravet om at minimum to tariffområder skal være representert kan bare oppfylles av yrkesaktive på arbeidsplasser med tariffavtaler.

Det skal også velges nominasjonskomité og revisor.
Valget skjer på generalforsamlingen 12.-14.mars 2018.

Lederkandidat:
Martin Enstad
Leder i Presteforeningen. Permisjon fra stillingen som sokneprest i Skedsmo, Borg bispedømme

Nestlederkandidat:
Ingvild Osberg
Prostiprest i Vestre Borgesyssel, Borg bispedømme


Medlemmer

(presenteres i alfabetisk rekkefølge):

Jorund Andersen
Kapellan i Ullern, Oslo bispedømme

Ingvild Knudsen Hammernes
Sykehusprest ved St. Olavs hospital i Trondheim

Tom Krager
Feltprest Madla

Marte Leberg
Student ved Menighetsfakultetet

Birgit Lockertsen
Sokneprest i Kroken, Nord-Hålogaland bispedømme

Anne Birgitte Bødtker Ruus
Adm.leiar/diakon i Rossabø, Haugesund

Lars Sigurd Tjelle
Sokneprest i Nærbø, Stavanger bispedømme

Jon Aalborg
Sokneprest i Gildeskål, Sør-Hålogaland bispedømme