Foto: Kristianne Marøy

Høring: Dåp i Den norske kirke

Presteforeningen gav 9.12.2015 et svar til Kirkerådets høring om revisjon av dåpsliturgien i Den norske kirke. Sentralstyret støtter intensjonen om å utarbeide en kortere, mindre ordrik dåpsliturgi som dramaturgisk fungerer bedre enn 2011-liturgien. Samtidig er PF uenig med Kirkerådet i at dåpsliturgien skal være et sted der kirken driver folkepedagogikk. Dåpen er en liturgisk handling, og liturgiens språk må derfor ha en handlende karakter.

Dokumenter

Høringsdokument dåpsliturgi Kirkerådets høringsdokument om ny dåpsliturgi fra oktober 2015.
PFs høringssvar dåpsliturgi PFs høringssvar fra desember 2015