GF 2018 sak 4 Revisjon av PFs lover

Representantskapet fremmer forslag til endringer i Presteforeningens lover. Noen endringer er nødvendige på bakgrunn av virksomhetsoverdragelsen fra staten til Den norske kirke, men Representantskapet foreslår også enkelte andre endringer som redusert størrelse på Generalforsamlingen og en mer sakssvarende beskrivelse av Presteforeningens organer og navn på disse, samt endring av lengste funksjonstid for Presteforeningens leder.

Alle lovendringsforslagene er nærmere presentert i sakspapiret som du finner her.