Forsiden < Generalforsamlingen 2018 er avsluttet

Generalforsamlingen 2018 er avsluttet

Etter tre dager med forhandlinger er generalforsamlingen 2018 vel gjennomført og vi ønsker delegatene god tur hjem!
Et nytt sentralstyre er valgt, strategi- og handlingsplan for de neste 3 årene er tegnet ut og det er gjort vesentlige revisjoner i foreningens lover.

I strategi- og handlingsplanen ble det blant annet vedtatt at:

– Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med medlemmene og de tillitsvalgte i det videre arbeidet med å utrede en mulig ny fagforening sammen med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund.

– Presteforeningen skal arbeide for at våre medlemmer har en lønnsutvikling i tråd med utviklingen i offentlig sektor, at lønnen gjenspeiler kompetanse og ansvar og ikke begrenses til minstekrav for stillingen, og at flere grupper blant våre medlemmer sikres en god lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet.

– Presteforeningen skal arbeide for at våre medlemmer sikres en ytelsesbasert pensjonsordning på nivå med offentlige ansatte.

– En styrking og fornyelse av tillitsvalgtopplæringen, med et særlig fokus på de lokale tillitsvalgte.

– Presteforeningen skal jobbe for en kirkeordning med blant annet disse elementene:

  • den lokale kirken ledes av en tilsatt med høy kirkefaglig kompetanse, fortrinnsvis en sokneprest.
  • de vigslede stillingene gis selvstendighet, tillit og ansvar
  • én arbeidsgiverlinje, der alle er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke
  • et tilsettingsnivå som sikrer fleksibilitet og faglige enheter som tar vare på de ansatte og deres kompetanseutvikling

Protokoll fra forhandlingene samt reviderte lover publiseres så snart som mulig på prest.no