Forsiden < PFs organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Fagutvalgene < Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Foto: Kristianne Marøy

Rundt 60 av Presteforeningens medlemmer er ansatt i fellesrådene som prester eller i andre stillinger. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd fremmer interessene til disse medlemmene. Utvalget samarbeider med de regionale lokallagene.

Fagutvalget er nyopprettet etter lovendringer på generalforsamlingen 2018, og erstatter tidligere LFU-KA.

Fagutvalget består av

Anne Birgitte Bødtker Ruus, adm. leder/diakon Rossabø menighet, Stavanger (tlf. 98242071)

Anders Møller-Stray, trosopplæringsleder, Grorud menighet, Oslo

Anders Hove, menighetsprest i Nore og Uvdal, Tunsberg

Silje Barkved Fossan, diakoni- og trosopplæringsprest, Lura menighet, Stavanger

Lokallag

Oslo/Borg: Anders Møller-Stray (leder)
Rogaland: Øyvind J. Andersen (leder)
Agder og Telemark/Tunsberg: Anders Hove (leder)

Medlemmer som jobber i fellesråd/menighetsråd innen disse områdene tilhører det aktuelle lokallaget.
Medlemmer som jobber i fellesråd/menighetsråd i andre bispedømmer kan velge å tilknytte seg et av de eksisterende lokallagene, eller opprette et nytt. I begge tilfeller bes det om at sekretariatet kontaktes.

Dokumenter