Emneknagg: Likestilling

Bispemøtet: lite konkret på tiltak

Representantskapet i PF har utfordret Bispemøtet til å være konkret på hvilke tiltak som biskopene vil sette inn for å forhindre at kvinnelige prester blir skadelidende når mannlige kolleger har problemer med kvinners prestetjeneste. Leder Martin Enstad er skuffet over svaret.

KategorierAktuelt
More-button