Forsiden < Emneknagg (Døvekirken)

Døvekirken

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Les mer