Studiestøtte fra AKS

Lokallag i PF kan søke støtte til studiearbeid i inn- og utland gjennom Akademisk Studieforbund (AKS). AKS er et studieforbund for arbeidstakerorganisasjoner som har medlemmer med høyskole- eller universitetsbakgrunn samt organisasjoner som oppfyller kravene til medlemskap.

For å få støtte til studiearbeidet, sender lokallaget plan og rapport til aks@prest.no

  • Plan- og innmeldingsskjema sendes før kursstart.
  • Kursprotokoll- og rapportskjema sendes inn etter kursslutt og senest 31. desember.

Utfyllende informasjon om ordningen kan fåes ved å lese her.

Liste over innmeldte kurs for 2019 finnes her.

Liste over innmeldte kurs for 2018 finnes her.

Dokumenter

Plan- og innmeldingsskjema Sendes PF før kursoppstart.
Kursprotokoll Sendes PF etter gjennomført kurs.
Kursdokumentasjon Kursbevis til den enkelte deltaker