Forsiden < AKS Innmeldte kurs 2019

AKS Innmeldte kurs 2019

Prekenstudier/Organisasjon og menighetsutvikling/​

Sted Kursnavn Tidsrom
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2019/august-desember 2019
Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni/august- desember 2019
Borg Åndelig veiledning Åndelig veiledning 2019
Drammen prosti Prekenstudier Januar-desember 2019
Hallingdal prosti Tekstarbeid, prekentekster Januar-juni 2019
Heimdal, Byåsen og Strinda prosti Reformasjon/ Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2019
Jæren Prosti Pastoralutvikling og å være prest i folkekirken Januar-desember 2019
Jæren og Sandnes prostier Arbeidsteologi og Jesus «Ikke-bud» April- August 2019
Kristiansand Domprosti Prekenstudier/Pastoralutvikling/Prest i folkekirken/Organisasjon og menighetsutvikling  Januar – desember 2019
Lister prosti Pastoralutvikling med innlagt studietur Januar-desember 2019
Lofoten prosti Menighetsutvikling i folkekirken Januar- desember 2019
Lokalt tillitsvalgte i Agder&Telemark stift av Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 13.02-14.02.2019
Lokalt tillitsvalgte i Hamar stift av Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 05.03.-06.03.19
Mandal prosti Prest i praksis, organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2019
Mandal prosti Studietur til Assisi og Firenze August – desember 2019
Nedre Romerike prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar- juni 2019/August-desember 2019
Nedre Follo Prosti Prekenstudier/prest i folkekirken Januar – mai 2019
Prostefaglagsledere i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 22.10-23.10.2019
Regionale tillitsvalgte i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling mars-oktober 2019
Ringerike Prosti Lokal kompetanseutvikling Januar – desember 2019
Sandefjord prosti Faglig oppdatering, prekenstudier og pastoralutvikling Våren 2019
Sentrale tillitsvalgte i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling Januar -desember 2019
Sentrale tillitsvalgte Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling
Samling Nordiske Presteforeninger
4.-6.september 2019
Stiklestad lokallag/Sør-Innherad Prosti Prekenstudier/Organisasjon og menighetsutvikling/aktuelle og teologiske temaer Januar – desember 2019
Sunnfjord prosti Korleis formidle tru for ungdom, ved konfirmasjonar og i eit større forum enn gudstenesta. Vår og høst 2019
Tillitsvalgte i Presteforeningen Innføringskurs for tillitsvalgte i medbestemmelse og organisasjonsutvikling 12.-13. juni 2019
Tillitsvalgte Presteforeningen på Presteforeningens Landskonferanse Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 3.-4.juni 2019
Tillitsvalgte Presteforeningen/Fagutvalg for prester i Helsesektoren Helseprestkonferanse 31.oktober
Tillitsvalgte i Spekter i Presteforeningen Medbestemmelse og organisasjonsutvikling 21.-22.mars 2019
Ytre Stavanger Prosti Prekenstudier/Pastoralutvikling/Prest i folkekirken/Organisasjon og menighetsutvikling Vår og høst 2019
Valdres lokallag Evangelieforkynning i kontekst og kultur Januar – desember 2019