Forsiden < AKS Innmeldte kurs 2019

AKS Innmeldte kurs 2019

Sted Kursnavn tidsrom
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2019
Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni 2019
Borg Åndelig veiledning Åndelig veiledning 2019
Drammen prosti Prekenstudier Januar-desember 2019
Hallingdal prosti Tekstarbeid, prekentekster Januar-juni 2019
Heimdal, Byåsen og Strinda prosti Reformasjon/ Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2019
Jæren og Sandnes prostier Gudsbilder, veivisere og Nehemja Januar – mars 2019
Kristiansand Domprosti Prekenstudier/pastoralutvikling/prest i folkekirken/organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2019
Nedre Romerike prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar- desember 2019
Nedre Follo Prosti Prekenstudier/prest i folkekirken Januar – mai 2019
Ringerike Prosti Lokal kompetanseutvikling Januar – desember 2019
Sandefjord prosti Faglig oppdatering, prekenstudier og pastoralutvikling Våren 2019
Stiklestad lokallag/Sør-Innherad Prosti Prekenstudier/Organisasjon og menighetsutvikling/aktuelle og teologiske temaer Januar – desember 2019
Sunnfjord prosti Korleis formidle tru for ungdom, ved konfirmasjonar og i eit større forum enn gudstenesta. Våren 2019
Ytre Stavanger Prosti Prekenstudier/Pastoralutvikling/Prest i folkekirken/Organisasjon og menighetsutvikling Vår og høst 2019