AKS Innmeldte kurs 2019

Prekenstudier/Organisasjon og menighetsutvikling/​

Sted Kursnavn tidsrom
Asker prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar-juni 2019/august-desember 2019
Bergen domprosti Prekenstudier Januar-juni/august- desember 2019
Borg Åndelig veiledning Åndelig veiledning 2019
Drammen prosti Prekenstudier Januar-desember 2019
Hallingdal prosti Tekstarbeid, prekentekster Januar-juni 2019
Heimdal, Byåsen og Strinda prosti Reformasjon/ Pastoralutvikling / Prest i folkekirken / Organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2019
Jæren Prosti Pastoralutvikling og å være prest i folkekirken Januar-desember 2019
Jæren og Sandnes prostier Arbeidsteologi og Jesus «Ikke-bud» April- August 2019
Kristiansand Domprosti Prekenstudier/Pastoralutvikling/Prest i folkekirken/Organisasjon og menighetsutvikling/  Januar – desember 2019
Lister prosti Pastoralutvikling med innlagt studietur Januar-desember 2019
Lofoten prosti Menighetsutvikling i folkekirken Januar- desember 2019
Mandal prosti Prest i praksis, organisasjon og menighetsutvikling Januar-desember 2019
Mandal prosti Studietur til Assisi og Firenze August – desember 2019
Nedre Romerike prosti Prekenstudier og pastoralutvikling Januar- juni 2019/August -desember 2019
Nedre Follo Prosti Prekenstudier/prest i folkekirken Januar – mai 2019
Ringerike Prosti Lokal kompetanseutvikling Januar – desember 2019
Sandefjord prosti Faglig oppdatering, prekenstudier og pastoralutvikling Våren 2019
Stiklestad lokallag/Sør-Innherad Prosti Prekenstudier/Organisasjon og menighetsutvikling/aktuelle og teologiske temaer Januar – desember 2019
Sunnfjord prosti Korleis formidle tru for ungdom, ved konfirmasjonar og i eit større forum enn gudstenesta. Vår og høst 2019
Ytre Stavanger Prosti Prekenstudier/Pastoralutvikling/Prest i folkekirken/Organisasjon og menighetsutvikling Vår og høst 2019
Valdres lokallag Evangelieforkynning i kontekst og kultur Januar – desember 2019