- En trygg og forutsigbar pensjonsordning er også viktig for å sikre rekruttering til yrket. En landsdekkende folkekirke trenger en landsdekkende prestetjeneste, og rekrutteringssituasjonen er ytterst alvorlig, sier leder Martin Enstad i Presteforeningen.

- En trygg og forutsigbar pensjonsordning er også viktig for å sikre rekruttering til yrket. En landsdekkende folkekirke trenger en landsdekkende prestetjeneste, og rekrutteringssituasjonen er ytterst alvorlig, sier leder Martin Enstad i Presteforeningen.

Presteforeningen og Unio ønsker permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene

– For Presteforeningen er det viktig å sikre en fortsatt offentlig tjenestepensjon for våre medlemmer. En trygg og forutsigbar pensjonsordning er også viktig for å sikre rekruttering til yrket. En landsdekkende folkekirke trenger en landsdekkende prestetjeneste og rekrutteringssituasjonen er ytterst alvorlig, sier leder Martin Enstad i Presteforeningen.

I et høringsnotat som ble sendt ut sommeren 2023 antydet Finansdepartementet at de vil ha prestene over på innskuddspensjon etter en overgangsperiode i KLP fram til 2035. Presteforeningen svarte på høringen i oktober.

Bakgrunn

1. januar 2017 ble det egne rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) opprettet. Ansatte gikk da fra å være ansatt i staten til å bli ansatt i rDnk med Kirkerådet som den nasjonale arbeidsgiveren.  

Ved virksomhetsoverdragelsen beholdt rDnk sitt medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Det ble den gangen bestemt at dette skulle være en midlertidig løsning. Muligheten for rDnk til å være medlem i SPK løper ut 2024.

Like rettigheter i SPK og KLP

Pensjonsordningene i SPK og KLP er svært like, og for ansatte vil det kun være nyanseforskjeller mellom disse ordningene.  

Man tar med seg tidligere opptjening når man bytter mellom disse to pensjonsordningene. Mellom SPK og KLP er det en overføringsavtale som innebærer at alle som bytter mellom disse to ordningene, er sikret fortsatt like gode rettigheter.

Støtte fra Unio

I arbeidet med denne saken får Presteforeningen støtte fra vår hovedsammenslutning Unio.

– Vi vil sikre prestene fortsatt offentlig tjenestepensjon, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio.
Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Unio møtte sammen med representanter for Kirkerådet, Hovedorganisasjonen KA (prestenes arbeidsgivermotpart) og Fagforbundet statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Finansdepartementet mandag denne uken. Organisasjonene hadde bedt om møtet for å sikre de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke fortsatt offentlig tjenestepensjon.

Ønsker offentlig tjenestepensjon

– Vi ønsker permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene. Vi vil sikre prestene fortsatt offentlig tjenestepensjon, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio. – Dette er et spørsmål om politisk vilje, tilføyer han.

– Jeg er glad  for bistanden PF får fra Unio i denne saken, sier Presteforeningens leder.

Pensjonen har stor betydning

I et høringsnotat fra Finansdepartementet foreslår departementet at prestene skal over i KLP og kommunal tjenestepensjon i en overgangsperiode på 10 år. Deretter foreslås å finne en permanent løsning med privat tjenestepensjon.

– Dette vil skape stor usikkerhet i mange år, og innskuddspensjon er dårligere og en ikke livsvarig pensjon. Vårt krav er derfor at Finansdepartementet i en forskrift gir prestene en permanent ordning med kommunal tjenestepensjon, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio.

Partene enige om kommunal løsning

– Fra partene og Kirkerådet er saken klar: Alle ønsker en permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene fra neste år, sier Unios spesialrådgiver.

Fagforeningene og KA er enige, Kirkerådet mener det samme og tariffavtalen sier at prestene skal ha offentlig tjenestepensjon.

– Dette er ansatte som allerede har offentlig tjenestepensjon og burde være enkelt å få til. Kirken er finansiert av staten, det er grunnlovsfestet og det er ingen politiske signaler om at det skal endres, sier Unios spesialrådgiver Erik Orskaug.

Det er forventet avklaring i saken i løpet av våren.

Les organisasjonenes felles argumentasjon i brev til Finansdepartementet her.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Pensjon