Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi 21.-22. oktober 2019

Følelser og meningsdannelse – Kliniske og litterære perspektiver

Dette er tema for den tolvte Nordiske konferansen i religionspsykologi.

Konferansen finner sted på Honne hotell og konferansesenter, Biri, 21.-22. oktober.

Arrangør er Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet. Konferansen arrangeres for tolvte gang.

Målgruppen er leger, sykepleiere, prester, psykologer og andre helserelaterte faggrupper.
Kurset er søkt godkjent som videre- og etterutdanning, valgfrie kurs for prester (12 timer).

Noen av temaene og innlederne, sakset fra arrangørens presentasjon:

«Kunnskap om følelsers eller affekters betydning for psykisk helse er sentralt innen psykologi og psykoterapi. På årets konferanse vil dette bli belyst av Jon T. Monsen, som er en ledende forsker på området. I denne forskningen er affektintegrasjon og affektbevissthet nøkkelbegreper, og de omhandler vår evne til å bevisst oppfatte, tolerere, reflektere over og utrykke følelser på en hensiktsmessig måte. Gunn-Ingrid Ulstein vil knytte denne kunnskapen til religionspsykologi og hvordan metaforer kan romme prosesser av meningsdannelse. Vi går også til kunsten og litteraturen. Skuespiller Nils Ole Oftebro vil ta oss med inn i Peer Gynts univers og Marit Aalen vil utdype de komplekse følelsene og begjærene som kjennetegner Peer Gynts personlighetsutvikling. Jan-Olav Henriksen tar denne tematikken videre inn i forholdet mellom selverfaring og religion. I tillegg kommer en rekke bidrag i valgfrie seminarer.»

Nærmere opplysninger og program finner du via lenken nedenfor.

Emneknagger

Sjelesorg