Presteforeningens nye sentralstyre, fra venstre: Ane Inger Bondahl Søberg, Jon Arne Tandberg, Nils Jøran Riedl, Anne Margrethe Ree Sunde, leder Eva Klokkerud, Leif Endre Grutle og nestleder Arnt Johan Vistnes. (Foto: Helene Moe Slinning)

Presteforeningens nye sentralstyre, fra venstre: Ane Inger Bondahl Søberg, Jon Arne Tandberg, Nils Jøran Riedl, Anne Margrethe Ree Sunde, leder Eva Klokkerud, Leif Endre Grutle og nestleder Arnt Johan Vistnes. (Foto: Helene Moe Slinning)

Nå er det disse som leder Presteforeningen

Leder Eva Klokkerud, nestleder Arnt Johan Vistnes og resten av det nye sentralstyret overtok vervene sine 1. mai. Nå er det disse syv som skal lede Presteforeningen videre og lose foreningen inn i en ny fag- og profesjonsforening sammen med diakoner og undervisningsansatte.

Presteforeningens nyvalgte sentralstyre konstituerte seg i møte 30. april, og fra og med 2. mai er leder Eva Klokkerud på plass i Presteforeningens kontorlokaler i Kirkens Hus i Oslo.

Leder Eva Klokkerud og nestleder Arnt Johan Vistnes får også funksjonene som hhv. hovedtillitsvalgt og assisterende hovedtillitsvalgt for Presteforeningen i rettssubjektet Den norske kirke. De skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver på nasjonalt nivå.

I det nasjonale kontaktmøtet med Kirkerådet skal også Jon Arne Tandberg delta, og han bidrar på den måten med erfaringsoverføring fra det forrige styret.

Leder av interimsstyret i ny felles organisasjon

Etter at både Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) denne våren har sagt klart ja til en ny felles organisasjon, er etableringen av det nye profesjonsforbundet en av de viktige sakene for Presteforeningens nye sentralstyre.

Det er tidligere avklart at Presteforeningen skal ha ledervervet i interimsstyret for ny felles organisasjon. Sentralstyret innstiller på at Eva Klokkerud skal gå inn i også denne lederrollen. Valget skjer på stiftelsessamlingen 13. juni.

Vårens lønnsoppgjør er i gang

Sentralstyret har fått en innføring i vårens tariffoppgjør, og har begynt drøftingene om hva Presteforeningen skal vektlegge i forhandlingene i tariffområde KA (kirken).

Siden årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, er hele tariffavtalen til forhandling i tillegg til lønn. Forhandlingene i tariffområde KA er berammet til 11.-12. juni.

For PFs medlemmer i Spekter-området vil lønnsforhandlingene finne sted lokalt i helseforetakene kort tid etter at de største forbundene har hatt nasjonale forhandlinger i starten av mai.

I staten ble det brudd i forhandlingene 30. april, og tariffoppgjøret har gått til mekling med frist 23. mai.

Partene i KS kom til enighet på morgenen 1. mai, og du kan lese om resultatet på Unios hjemmeside.

I tariffområde Virke vil forhandlingene finne sted etter at resultatet er klart i de korresponderende tariffområdene (juni eller september).

Relaterte artikler

Eva Klokkerud er Presteforeningens nye leder

Generalforsamlingen 2024 har valgt Eva Klokkerud som ny leder i Presteforeningen. Arnt Johan Vistnes er valgt som ny nestleder i sentralstyret. Eva Klokkerud (f. 1976) er sokneprest i Haslum,

More-button

Kategorier

Aktuelt