Ledelse i lokalmenigheten

Lars Kristian Gjone, daglig leder og trosopplæringsleder i Lambertseter menighet var ikke sein med å gi sin respons da han så kurset Ledelse, roller og samspill i menigheten utlyst. Dette var et kurs han kunne si: Ja takk til.

Kurset har blitt til etter initiativ fra Presteforeningen, og Ingvild Osberg, nestleder i PF sier:

-Vi er glade for at dette kurset nå er utlyst, og har en tverrfaglig målgruppe. Presteforeningen tror at mange av våre medlemmer, både sokneprester og andre, kan ha nytte og glede av å bli bedre skolert som ledere. I presterollen ligger det allerede mange lederoppgaver, samtidig ser vi behov for tydeligere ledelse og styrket samhandling lokalt. Vi håper at denne videreutdanningen kan være en del av nytenkningen om ledelseskultur i Den norske kirke, og oppfordrer mange til å melde seg på.

Kurset Ledelse, roller og samspill i menighetene starter opp senhøsten 2019, med to kurssamlinger våren 2020.

Målet med kurset er å:

Arrangører er MF, VID og TF. KA, Bispemøtet og Presteforeningen bidrar i planleggingen av kurset. Kurset vil bli arrangert regionsvis og gir 15 studiepoeng.

Søknadsfrist for ansatte i bispedømmer: 15.mars, ansatte i fellesråd og menighetsråd følger prosedyrer hos sin arbeidsgiver, søknadsfrist til lærestedene: 30.september 2019.

Les mer om kurset på Bispemøtets hjemmeside.

Kurset skaper en viktig arena for samtale og faglig utvikling tilknyttet ledelse i lokalmenigheten. Som initiativtaker til kurset håper Presteforeningen på bred oppslutning.

Meld deg på spennende og nyttig tverrfaglig videreutdanning!