Forsiden < Søk videreutdanning innen 15. mars: Ledelse, roller og samspill i menighetene, Prest og teolog i praksis, PKU

Søk videreutdanning innen 15. mars: Ledelse, roller og samspill i menighetene, Prest og teolog i praksis, PKU

Fristen i vår for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. mars.

Bispemøtet har denne gangen prioritert en tverrfaglig breddesatsning på lederroller og samspill i menighetene. Dette er et kurs som Presteforeningen tok initiativ til, og som vi håper kan få god oppslutning både av prester og andre med lederfunksjoner i lokalmenigheten.

Ellers er det mulig å søke Prest og teolog i praksis og PKU.

Ledelse, roller og samspill i menighetene

Hvordan utvikle ledelse, roller og samspill i menighetene i årene som kommer? Hvordan kan ulike lederroller samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer? Hvordan ta vare på kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver?

Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.

Dette kurset vil gi 15 studiepoeng. Kurssamlingene vil finne sted våren 2020.

Les mer på Bispemøtets nettside.

Prest og teolog i praksis

Denne gangen er det MF som har hovedansvaret for kurset. Første del (5 studiepoeng) er en obligatorisk del av innføringsprogrammet for prester i Den norske kirke. Til sammen er del 1 og 2 (til sammen 10 studiepoeng) obligatorisk emne i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Les mer på Bispemøtets nettside.

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Det lyses ut tre PKU-kurs: