Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Kurs i klimateologi for prostiet – bli med

Presteforeningens prosjektgruppe for klima og bærekraft vil oppfordre prostilag til å melde seg på det nye videreutdanningskurset i klimateologi: «Teologi for en truet jord».

Dette er et kurs utviklet av MF KOM i samarbeid med PF.

Det er et prostibasert kurs, basert på undervisning på nett, kombinert med studiesamlinger i prostiet. Kurset gir 5 studiepoeng

Ta det opp med prosten og i prestekollegiet i prostiet. Husk å søke REU-støtte innen 15. september. I noen bispedømmer har prostene studiemidler. Undersøk med prosten hvilke muligheter dere har.

Kurset inviterer til refleksjon over spørsmål som: Hva skal kirkens rolle være i denne situasjonen? Skal prekestolene brukes til å preke samfunnsmoral? Hvilke økologiske og samfunnsmessige realiteter må vi forholde oss til? Hvorfor og hvordan bør kirken engasjere seg i en sak som dette?

Kurset vil gi kunnskap: «Innføring i økoteologi og samfunnsteologi, analyserer kirkelige uttalelser på feltet og gir oppdatert kunnskap fra forskning omkring artsmangfold, klima og samfunnsøkonomi.

Kurset tar opp teologiske, etiske, miljøfaglige, politiske og pastorale problemstillinger som reiser seg i møte med miljø- og klimautfordringene.

Faglig ansvarlig for kurset er professor Marion Grau ved MF.

Les mer i presentasjonen i kursutlysningen. I tillegg til REU-søknad, skal prostiet sende søknad til MF innen 25. oktober. Den enkelte deltaker sender deretter individuell søknad innen 1. november.

Kurspresentasjoner ligger ut på MFs nettsider

https://www.mf.no/kom/kompetanse-inspirasjon-til-videre-tjeneste/teologi-en-truet-jord

og på Bispemøtets sider.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/kursvirksomhet/teologi%20for%20en%20truet%20jord/

Med hilsen

PFs prosjektgruppe for klima og bærekaft

Asle Rossavik, leder

Ingvild Knudsen Hammernes

Inge Westly

Marianne Støylen Skauge

Per Kristian Aschim, sekretær

Relaterte artikler