Kirkestreiken utvides til Nidaros

Flere fagforeninger som organiserer ansatte i Den norske kirke har tatt ut medlemmer i streik.

Streiken ble innledet 12. desember etter at det ble brudd i meklingen mellom partene. I dag, 19. desember, er streiken blitt trappet opp.

5 prester i Trøndelag er fra og med i dag tatt ut i streik. Det gjelder Frode Askekjær (prost i Namdal), Anders Hammer (sokneprest i Overhalla), Hilde Lundquist (sokneprest i Otterøy og Dun), Eirik Magne Bakken (sokneprest i Skogn) og Eldfrid-Marie Hollevik Bakken (sokneprest i Orkdal)

Presteforeningen (Unio) og Fagforbundet TeoLOgene inviterer til pressekonferanse på Festplassen i Namsos mandag 21. desember kl. 13.00. Der vil dere, i tillegg til de tre streikende i Namdal, møte lederne i prestenes fagforeninger Martin Enstad (Presteforeningen) og Tore Wiig Andersen (Fagforbundet TeoLOgene)

Pressekontakter:
Eirik Magne Bakken, hovedtillitsvalgt for Presteforeningen i Nidaros, telefon 484 09 483 
Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, telefon 970 64 642

Les fullstendig pressemelding fra unio.no om streiken her

Relaterte artikler

Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

More-button

Hvilken lønnspolitikk er det vi ser utvikle seg i kirken?

Individualisering av lønns- og arbeidsvilkårene er et helt klart trekk i arbeidsgivers krav i de to siste tariffoppgjørene. Det ser ut til at arbeidsgiver ønsker seg større lønnsforskjeller, og en framtid der lønn oftere blir et konflikttema. Det kjemper vi imot.

More-button

Blir morgendagens prester lønnstapere?

Møt teologistudentene Marte og Kristine. De har begge planer om å bli prester i Den norske kirke. Hvorfor risikerer Kristine å få mye lavere lønn enn Marte?

More-button

Streik for kirkens framtid

Presteforeningen er i streik. Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester.

More-button

Kategorier

Streik Aktuelt

Emneknagger

Streik