Disse stiller som kandidater til ledervervet i Presteforeningen: Stig Johnsbråten (til venstre), Jon Arne Tandberg og Eva Klokkerud. (Foto: PF)

Disse stiller som kandidater til ledervervet i Presteforeningen: Stig Johnsbråten (til venstre), Jon Arne Tandberg og Eva Klokkerud. (Foto: PF)

Kandidater til nytt sentralstyre 2024-2027

Hvem blir Presteforeningens neste leder? Og hvem skal sitte i sentralstyret de neste tre årene?
Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling på kandidater til nytt sentralstyre 2024-2027.

Valget skjer på generalforsamlingen 11.-13. mars 2024. Delegater kan fremme benkeforslag på andre kandidater før eller under generalforsamlingen.

Kandidater til sentralstyret

En nærmere presentasjon av kandidatene kommer.

Lederkandidater

Nestlederkandidater

De to opprinnelige nestlederkandidatene har begge trukket seg.
Forslag til nye kandidater til dette vervet kan sendes Nominasjonskomiteen (pf@prest.no).

Kandidater til de øvrige plassene i styret

Sentralstyrets sammensetning

Sentralstyret består i dag av leder, nestleder og tre medlemmer, men representantskapet foreslår en lovendring som vil utvide styret med to personer fra og med valget på generalforsamlingen 2024.

Representantskapet mener at en utvidelse av styret fra 5 til 7 personer gir generalforsamlingen større mulighet til å velge et styre med bred representasjon fra flere medlemsgrupper. Representantskapet tror at med flere tilgjengelige styreplasser vil det være enklere for medlemmer som ikke tilhører majoriteten «menighetsprest» å kunne bli valgt til fast plass i styret. Et styre på syv personer vil dessuten være mindre sårbart for forfall, og slik bidra til mer stabilitet i foreningens politiske ledelse.

Foreningens lover krever at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret og at minst to tariffområder skal være representert i styret når det blir valgt.

Sittende leder Martin Enstad kan ikke gjenvelges, ettersom han nå er i sin tredje periode, jf. foreningens lover § 15.

Nominasjonskomiteen 2021-2024

Nominasjonskomiteen for inneværende periode er:

Nominasjonskomiteen ble valgt på generalforsamlingen i 2021.

Relaterte artikler

Informasjon til delegatene på GF 2024

På denne siden kan du lese om generalforsamlingen 11.-13. mars 2024. Her finner du som er delegat, praktisk informasjon om reise m.m. I tillegg får du oversikt over sakene som skal behandles, og lenker til fullstendig program og til Min side der du kan hente ut sakspapirene.

More-button