Presteforeningens leder, Martin Enstad. (Foto: PF)

Presteforeningens leder, Martin Enstad. (Foto: PF)

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Gode prester!

Vi er på vei mot jul. En fest for lys, glede og håp. En fest rundt det nyfødte barnet, håpet om en frelser og englesang om fred. Vi er mange som gleder oss til dager med fest, sammen med familien, og med høytidsstund i en eller flere av landets mange kirker. Julen står der som et lys, som en glad forventning.

Mot dette blir kontrasten så voldsom når det stadig ruller krig og ødeleggelse inn over skjermen. Krigene i Ukraina og på Gaza dominerer nyhetsbildet. I tillegg er det alle de krigene som ikke får vår oppmerksomhet på samme vis. Det gjorde inntrykk på meg da jeg i høst leste kapellan Onesimus Jalata-Nagari sin rapport om hvordan han hadde brukt PFs frie internasjonale stipend til å jobbe blant etiopiske flyktninger i Uganda.

På julaften skal vi ikke bare lese juleevangeliet, men også Jesaja sin tekst om Fredsfyrsten. For meg ligger det et enormt håp i denne teksten. Vi har en Gud som vil fred, rett og rettferdighet. Men som alltid trenger Gud våre hender og føtter i verden, våre ord og vår vilje. Fred, rett og rettferdighet er derfor ikke bare en framtidsvisjon, men et kall til tjeneste.

Kampen mellom lys og mørke kjenner vi godt fra vår tjeneste. Krig er et eksempel på det ekstreme mørke. Men mørke kan dukke opp på så mange måter. Triste livsfortellinger i sjelesorg, utenforskap for konfirmanter, brå død ved ulykker, samlivsbrudd, klimaangst og sosial urettferdighet.

Når vi møter mørke, må noen tenne lys. Å tenne lys i mørke er ikke et enkelt arbeid. Det er hardt arbeid. Det er også et velsignet arbeid. Det er vårt arbeid.

Jeg ber om at Gud skal velsigne dere med visdom, kraft og kjærlighet i tjenesten.

Med ønske om en velsignet jul til dere alle

Martin Enstad
Leder, Presteforeningen

Kategorier

Aktuelt