Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten.

Hovedtariffavtale 2016-2018 for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske kirke.

Oppdatert tariffavtale fra etter 2018 finnes her

Dokumenter

Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde (pdf-fil) Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde utenfor rettsubjektet Den norske kirke 01.05.2016–30.04.2018

Emneknagger

Lønn