Generalforsamlingen 2018 er avsluttet

Etter tre dager med forhandlinger er generalforsamlingen 2018 vel gjennomført og vi ønsker delegatene god tur hjem!
Et nytt sentralstyre er valgt, strategi- og handlingsplan for de neste 3 årene er tegnet ut og det er gjort vesentlige revisjoner i foreningens lover.

I strategi- og handlingsplanen ble det blant annet vedtatt at:

– Presteforeningen skal sikre god informasjon og brede prosesser med medlemmene og de tillitsvalgte i det videre arbeidet med å utrede en mulig ny fagforening sammen med Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund.

– Presteforeningen skal arbeide for at våre medlemmer har en lønnsutvikling i tråd med utviklingen i offentlig sektor, at lønnen gjenspeiler kompetanse og ansvar og ikke begrenses til minstekrav for stillingen, og at flere grupper blant våre medlemmer sikres en god lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet.

– Presteforeningen skal arbeide for at våre medlemmer sikres en ytelsesbasert pensjonsordning på nivå med offentlige ansatte.

– En styrking og fornyelse av tillitsvalgtopplæringen, med et særlig fokus på de lokale tillitsvalgte.

– Presteforeningen skal jobbe for en kirkeordning med blant annet disse elementene:

Protokoll fra forhandlingene samt reviderte lover publiseres så snart som mulig på prest.no