Marte Solbakken Leberg

Marte Solbakken Leberg

Det var en kjip opplevelse

Da Marte Solbakken Leberg (28) fra Oslo skulle søke sin første jobb som prest i fjor, ble hun tilbudt det laveste lønnstrinnet som var mulig. Hun følte at arbeidsgiver var litt sleip i bruken av det lavere lønnstrinnet.

Årsaken til at arbeidsgiver ville plassere henne i det laveste lønnstrinnet som var mulig i Tunsberg bispedømme, var at stillingen var et vikariat. Da måtte ikke arbeidsgiveren gi henne garantilønn, som er fem lønnstrinn høyere, og tilsvarer 40.000 kroner mer i lønn i året. Nå er det streik fordi kirken ønsker garantilønna ned for alle nyansatte prester etter 1. september 2021.

Solbakken Leberg synes det var en kjip opplevelse å få så dårlig lønnstilbud

– Det føltes som at de så muligheten til å spare penger på meg. De tilbød meg jo et vikariat, og oppfordret til å søke faste stillinger, og ga på den måten inntrykk av de ønsket meg som arbeidstaker, men det kom ikke til syne i lønnen og betingelsene, sier Solbakken Leberg, som prøvde å forhandle lønnen opp, uten hell.

– Som nyutdannet var det jo ikke så lett å vite hvordan en skal navigere rundt det temaet. Jeg spurte aktivt om de kunne gi et noe bedre lønnstilbud og jeg ble overrasket over at jeg ikke fikk et bedre tilbud, sier hun i dag.

Sa ja likevel

Dette var første jobben og Solbakken Leberg takket likevel ja til stillingen, men lot den gå fra seg da hun fikk et tilbud med fast stilling til garantilønnsnivået fem trinn høyere.

Dermed fikk Marte Solbakken Leberg seg en fast jobb på en annen kant av landet og trives nå veldig godt med en utfordrende og spennende jobb i Nidaros i Trøndelag.

 I ettertid har hun tenkt på lønnen også

– Jeg ble jo ikke prest for å få høyest mulig lønn, men 40 000 – 60 000 mindre i året ville utvilsomt hatt noe å si for min økonomi og derfor er dette en viktig sak. Jeg ser på min egen økonomi nå at det ville gjort stor forskjell å være lønnet fem lønnstrinn lavere enn jeg er nå.

Solbakken Leberg mener at det må noteres at de fleste prester har et greit lønnsnivå. Likevel :

– Vi har jo et lavere lønnsnivå enn andre som har like lang utdannelse. En ting er det store studielånet som skal betales tilbake, men jeg forventer også at min utdanning skal gi noe tilbake, selv om jeg ikke er prest på grunn av det, sier hun. 

Hun mener at den store kompetansen det lange studiet gir, også må verdsettes og ikke glemmes i den prestekrisen vi står i.

Den pågående streiken i kirken handler om lønn ut fra kompetanse. Arbeidsgiver ønsker seg et system der prester med 6 års utdannelse får en lavere garantilønn enn andre grupper i kirken med 5 års utdannelse.

– Jeg synes dette er en veldig viktig sak med betydning for mange, så jeg håper prestene ikke gir opp kampen for rettferdig lønn, etter en lang utdanning, sier Marte Solbakken Leberg.

Relaterte artikler

Lønn i kirken

Dette er de garantilønnsnivåene (minstelønn) som gjelder for kirkens stillinger i dag for nyutdannede. Vi forstår ikke hvorfor vi ikke kan få en avtale som sikrer prestene en lønn som gir dem uttelling for utdanningsnivå på samme måte som de andre gruppene.

More-button

Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

More-button

Kategorier

Streik

Emneknagger

Streik