Forsiden < Alta 2015

Alta 2015

Presteforeningens 50. generalforsamling ble arrangert på Rica Hotel i Alta fra 16.-18. mars 2015.

Leder Gunnar Mindestrømmen ble takket av etter syv år som PF-leder. Her er Minderstrømmens tale til generalforsamlingen.

Martin Enstad ble valgt til ny leder. Dette er sentralstyret generalforsamlingen valgte:

Leder: Martin Oskar Enstad (Borg, stat)
Nestleder: Anna Grønvik (Oslo, stat)

Øvrige medlemmer:
Anne Birgitte Bødtker Ruus (Stavanger, KA)
Ingvild Osberg (Borg, stat)
Arild Steinsland (Bjørgvin, stat)

Varamedlemmer:
Bjørn Egil Watsend (Oslo, vara ikke-statlige tariffområder)
Jon Aalborg (Oslo, 1. vara, stat)
Ingeborg Blindheim Sommer (Oslo, 2. vara stat)

Dokumenter

Leders tale
Sakspapirer
Protokoll GF 2015