Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedavtale og medbestemmelse

Hovedavtale og medbestemmelse

KAs hovedavtale – rettssubjektet Den norske kirke

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Avtalen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2017.
Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs[...]
Les mer

Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske Kirke

Her finner du informasjon om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke.
Les mer