Teologiske fagbøker i bokylle

Foto: Kristianne Marøy

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Nye videreutdanningskurs er nå lyst ut. Søknadsfristen til arbeidsgiver er 15. mars 2018. I tillegg må du søke om opptak på vedkommende studiested, se den enkelte kursutlysningen for søknadsfrister. (NB! Kompetansekartet er avviklet, og det er kommet nye søknadsrutiner)

MF tilbyr kurset I dialog med Hebreerbrevet (10 studiepoeng). Kurset går over to kurssamlinger høst 2018 og vår 2019. Kurset tar utgangspunkt i Hebreerbrevet, og trekker blant annet inn virkningshistorie, forsoningsteologi og retorikk.

MF lyser også ut Pastoralklinisk utdanning (PKU) (20 studiepoeng) på tre kurssteder:  Kurs over 6 ukesamlinger ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad 2018-2019, 11 ukers kurs ved Lovisenberg Diakonale sykehus våren 2019 og ved Feltprestkorpset våren 2019 (Inntil 2 plasser for sivile søkere).

TF i samarbeid med VID Campus Stavanger lyser ut kurs om Møte mellom kristendom og islam i Norge (10 studiepoeng). Kurset gjennomføres høsten 2018 med kurssamlinger i september og november.

VID Campus Stavanger (tidl. Misjonshøgskolen) har denne gangen hovedansvaret for Prest og teolog i praksis (10/5+5 studiepoeng) hvor del 1 inngår i innføringsprogrammet for nye prester. Kurset er et samarbeid mellom VID, MF, TF og Presteforeningen. Kurset går over to samlinger høst 2018 og vår 2019.

VID Campus Stavanger (tidl. Misjonshøgskolen) tilbyr kurset Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten (10 studiepoeng). Kurset går over to todagers kurssamlinger høst 2018 og vår 2019. Kurset tar fokuserer på forkynnelsen og GT og sjelesorgen og GT.

Det lyses også ut kurs om Tro og livssyn i Sápmi  (15+15 studiepoeng) som vil gå i 2019. Informasjon om dette kurset kommer på Bispemøtets nettside om Etter- og videreutdanning.