Velkommen til våre nye hjemmesider!

20. april ser Presteforeningens nye nettsted dagens lys. Vi tror nye prest.no skal være bedre og mer oversiktlig enn den forrige og være et bedre verktøy for kommunikasjon både utad og innad i organisasjonen.

For bedre oversikt har vi laget en egen avdeling «PF mener». Her finnes PFs høringsuttalelser, vedtak fra representantskap og sentralstyre, avisinnlegg og uttalelser i media. Denne delen av nettstedet er utstyrt med emneord, slik at man raskt finner aktuelt stoff om emner man er interessert i. I tillegg har vi laget siden «tillitsvalgtinfo», som finnes tilgjengelig under toppmenyen. Her samler vi saker fra hele som er av særlig interesse for våre tillitsvalgte lokalt og regionalt. Siden kan ses på som en kontinuerlig oppdatert utgave av nyhetsbrevet til tillitsvalgte.

Fagavdelingens sider er helt nye. Her finnes PFs nettidsskrift – en fortsettelse på nett av fagsidene i medlemsbladet Inter Collegas. Her publiseres artikler, seminarrapporter og omtaler av faglitteratur, filmer og annet av interesse for medlemmene. Stoffet er skrevet for og langt på veg av medlemmene. Sidene skal være et forum der man finner og deler stoff til faglig utvikling. Fagsidene er også utstyrt med emneord.

Ellers er presentasjonen av arbeidsvilkår og organisasjonens arbeid beholdt og videreutviklet på de nye sidene.

Den tidligere Prest.no var svært rikholdig, med mye godt og nyttig stoff. I tiden fremover vil vi jobbe med å gjennomgå og oppdatere mange av sakene og artiklene som lå ute der. Arkivet vil utvides bakover etter hvert. Om det er noe du vet du trenger men ikke finner på det nye nettstedet, er de gamle sidene fortsatt tilgjengelig på old.prest.webcore.no Gi også gjerne tilbakemelding til nettredaktør Per Kristian H. Sætre, så prioriterer vi å overføre det etterlyste stoffet.

Vi håper både medlemmer, tillitsvalgte og andre vil ha nytte og glede av de nye hjemmesidene våre!