Nasjonalt hovedverneombud i rDnk Hilde Fylling

Velfortjent pris til hovedverneombud Hilde Fylling

Presteforeningen gratulerer nasjonalt hovedverneombud i kirken, Hilde Fylling, med Unios verneombudspris 2022. – Hun er tydelig og uredd og bidrar til å gjøre kirka til en bedre arbeidsplass, sier Presteforeningens nestleder Eldfrid-Marie Bakken.

Verneombudsprisen 2022 ble delt ut under Unios verneombudskonferanse 1. november.

– Jeg er utrolig stolt av å ha et så kompetent hovedverneombud, sier Eldfrid-Marie Bakken. Hun er selv ansatt i rettssubjektet Den norske kirke og deltok som representant for Presteforeningen på Verneombudskonferansen.

– I Presteforeningen er vi svært glad for at årets Verneombudspris går til Hilde Fylling. Dette er en viktig anerkjennelse av det arbeidet hun som hovedverneombud i rettssubjektet Den norske kirke gjør for alle oss som arbeider i kirka, sier Eldfrid-Marie Bakken.

Uredd og konstruktiv

Det er Kontaktgruppe for inkluderende arbeidsliv i Unio som utgjør juryen for Verneombudsprisen.

Juryen beskriver årets prisvinner som et uredd verneombud og som en god alliansebygger. Det fremheves at Hilde Fylling skaper oppslutning om endring «gjennom konstruktiv dialog og konkrete forslag i møte med arbeidsgiver og tillitsvalgte».

«Hun har gjennom mot, kunnskap og vilje skapt viktige endringer, og gjort Den norske kirke til en bedre arbeidsplass for flere», heter det i begrunnelsen.

Les mer om prisutdelingen og juryens begrunnelse på Unios nettside.

Utfordrende og kreativ

Fra sitt eget ståsted som en som samarbeider med Hilde Fylling i det daglige, bekrefter Elfrid-Marie Bakken juryens beskrivelse.

– I rollen som nasjonalt hovedverneombud tar Hilde Fylling signalene og fortellingene hun får del i, på alvor, og hun går uredd inn i enhver problemstilling. Hun holder oss fast i fokuset på arbeidsmiljøet og formidler slik at vi andre forstår og blir med, sier hun.

– Hilde jobber med arbeidsmiljøspørsmål på en artig, spennende, utfordrende og kreativ måte. Til og med i motbakke er det oppløftende å jobbe sammen med henne, sier Presteforeningens nestleder.

En viktig stemme

– Hilde Fylling er en viktig stemme og en kunnskapsrik kollega og verneombud for kirken. Hun gjør et svært viktig arbeid som verneombud, med høy kompetanse og godt skjønn i møte med ulike utfordringer, sier Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

Hun viser til at det under pandemien var viktig å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte.

– Hildes bidrag til dette arbeidet var svært viktig. Hun er også uredd i møte med ny kunnskap fra medarbeiderundersøkelser og kartlegginger av arbeidsforholdene for prester som er kvinner og ansatte med LHBTIQ-identitet. Gratulerer, jeg ser frem til videre samarbeid for å sikre gode arbeidsforhold for alle ansatte, sier Ingrid Vad Nilsen.

Relaterte artikler

Unios verneombudspris Les mer om årets prisutdeling og juryens begrunnelse på unio.no