Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedtariffavtale og særavtaler < Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Det er utarbeidet en felles veiledning til særavtalene om arbeidstid som gjelder prester i Den norske kirke (rettssubjektet), dvs. arbeidstidsavtalen og lederavtalen.

I veiledningen gis det utfyllende merknader til avtalene for å skape klarhet og lette bruken av avtalene i praksis. Veiledningen er utarbeidet av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap.