Generalsekretær Ole-Johs. Huuse

Foto: Ann-Elin Wang

Vanskelig mekling i staten

Tariffoppgjøret i staten er til mekling. Meklingsfristen er ved midnatt 25. mai. Hovedsammenslutningene LO, YS og Unio har varslet streik fra kl. 06.00 torsdag 26. mai dersom man ikke finner en løsning.
– Vi er innstilt på å finne en løsning. Samtidig er dette en krevende mekling. I forhandlingene viste staten liten vilje til å nærme seg arbeidstakerne, og dersom meklingen ikke fører frem, er vi forberedt på streik, sier Presteforeningens medlem i Unios forhandlingsutvalg, generalsekretær Ole-Johs Huuse.

Oppdatering (26.5.2016): Meklingen førte frem til en løsning i morgentimene i dag.

Oppgjør om prinsipper

Oppgjøret handler i liten grad om kroner og øre. Partene var innstilt på å akseptere rammen fra frontfaget på 2,4 %. Det avgjørende temaet er derimot fremtiden for forhandlingsmodellen i staten. Staten ønsket at nesten hele lønnstillegget skulle gis i lokale forhandlinger, og på sikt er målet at all lønn skal fordeles lokalt. I lokale forhandlinger er det ikke streikerett. Staten har heller ikke vist seg villig til å ta endringer i offentlig tjenestepensjon inn i tarifforhandlingene, med den begrunnelse at offentlig pensjon er lovfestet. Dette er et brudd med både sedvanen i staten og Stortingets og Pensjonsutvalgets forutsetninger om hvordan de nødvendige endringene i offentlige pensjonsordninger skal utarbeides. Fordi offentlige pensjoner er samordnet gjennom lover og avtaler, innebærer dette at arbeidstakerne vil miste medbestemmelse i utformingen av pensjonsordninger for hele offentlig sektor.
– Det kan virke som om staten er redd for jevnbyrdige forhandlinger der konfliktrett og lovlige kampmidler er selvsagte virkemidler, sier Unios leder Ragnhild Lied til unio.no

Prester i konflikt

Som alle andre medlemsforbund i Unio forbereder Presteforeningen seg på konflikt dersom meklingen ikke fører frem. Lokale tillitsvalgte gjør de nødvendige forberedelsene til en eventuell arbeidskonflikt.
– Dersom staten ikke vil finne en løsning sammen med oss, vil dette bli den første gangen prester streiker i et tariffoppgjør. Vi har lite erfaring med streik, men våre tillitsvalgte gjør en god jobb med forberedelsene. I en slik forberedelsessituasjon er mye konfidensielt, og selve meklingen er underlagt streng taushetsplikt. Våre medlemmer vil få den informasjonen de trenger når de trenger den. De som ikke hører noe, kan derfor fortsette i arbeid som normalt, sier Ole-Johs Huuse.