Foto: Kristianne Marøy

Utlysninger videreutdanning

Hvert semester lyses det ut videreutdanningskurs på masternivå beregnet primært på prester. Søknadsfrist er henholdsvis 15. mars og 15. september hvert år. Neste søknadsfrist er 15. september 2016.

Utlysninger våren 2016

Reformasjon nå. Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (prostibasert 5/10 stp – påmelding ved bispedømmet eller prosten).

Prest og teolog i praksis (10 stp, 5+5 stp for deltakere i innføringsprogram for nye prester).

PKU på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad og Lovisenberg.

Det er nå Bispemøtet som står for kursutlysning.

Søknad

Bispedømmeansatte prester søker elektronisk via www.kompetansekart.no Bispemøtet drifter Kompetansekartet. Prester med andre arbeidsgivere enn bispedømmene anbefales også å søke deltakelse gjennom kompetansekartet, men disse må i tillegg avklare permisjon etc. med egen arbeidsgiver. Søkere som ikke er prester kan søke opptak direkte hos arrangør.

Trenger du å få passordet på nytt? Send e-post til bispemotet@kirken.no, eller ring Bispemøtet på tlf 23 08 13 90. Bispemøtet tar imot alle spørsmål i forbindelse med søknadsprosedyre og registrering.