Teologiske fagbøker i en bokhylle

Foto: Kristianne Marøy

Utlysning: Frie internasjonale stipend og studentstipend 2017

Presteforeningen lyser ut Frie internasjonale stipend og Studentstipend for 2017.

Søknadsfristen er 15. mars 2017.

Du kan lese mer om stipendordningene her:

Frie internasjonale stipend

Studentstipend