Unios innspill til regjeringen Solberg

«Unio krever at prestetjenesten videreføres på dagens nivå. Dette krever at det bevilges omstillingsmidler på 35 mill. kroner og rekrutteringsmidler på 32 mill. kroner.»

For den som ønsker å lese Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2018-budsjettet.