Forhandlingsleder Petter Aaslestad

Foto: Erik Norrud

Unio bryter i staten: – Uakseptabelt tilbud

Unio valgte å bryte forhandlingene med staten klokken 03.00 i natt. – Tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

– Regjeringen har ikke skjønt at endringer i offentlige tjenestepensjoner skal forhandles mellom partene i offentlig sektor, slik pensjonsforliket i 2005 la opp til. Sist ble det forhandlet i tariffoppgjøret i 2009. Denne gangen ville ikke regjeringen gi oss en slik forhandlingsrett. Det er uakseptabelt, og vi valgte derfor å bryte tarifforhandlingene med staten, sier forhandlingslederen i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Aaslestad understreker at profilen i tilbudet fra staten ikke ville føre til at Unios medlemmer ville fått opprettholdt kjøpekraften.
– For Unio var det derfor vanskelig å gå med på å legge størstedelen av potten til lokale forhandlinger.

Aaslestad peker videre på at statens forslag til nytt lønnssystem framstår som uferdig.
– Partene burde fått anledning til å jobbe videre med endringene av lønnssystemet fram til neste års mellomoppgjør.

Oppgjøret i staten går til mekling, med frist 25. mai klokken 24:00.