Søsterkirkene på Gran

Foto: Kjetil Ree (CC-SA 3.0)

Stipendutlysning våren 2016

Våren 2016 utlyser vi stipend med forslagsfrist 1. februar og 1. mars for deltakelse på følgende seminarer / konferanser:

 Salig er tørsten

Dato: Lørdag 5. mars 2016
Sted: Oslo
Arrangører: Areopagos og magasinet STREK.
Hovedforedrag: Torborg Aalen Leenderts: «Når Gud skuffer – hvor går veien videre?».
Arrangørens omtale

Rikholdig seminarprogram. Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for inntil 2 deltakere.

Frist for innsending av forslag 01.02.2016.

Folkekirken og folkets kirker

Dato: 14.-15. april 2016
Sted: Menighetsfakultetet, Oslo
Arrangører: MF og KA
Arrangørens omtale

Hvordan ivaretar vi landets kirkebygg i et endret livsynspolitisk landskap? MF og KA inviterer til konferanse på MF 14.-15. april 2016. Presteforeningen dekker konferanseavgift og reise for inntil 2 deltakere. Evt. overnatting dekkes for inntil 1 deltaker. Meld fra om det er behov for dekning av overnatting.

Frist for innsending av forslag 01.03.2016.

Nordisk vejlederkonference

Dato: 14.-17. juni
Sted: København
Arrangører: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken (SSiF)
Program

Tema for konferansen er «Gruppen i vejledning».  De nordiske veilederkonferansene finner sted hvert 3. år og går på omgang mellom de nordiske land. Målgruppen er arbeidsveiledere. Presteforeningen dekker konferanseavgift, reise og opphold for 1 deltaker. Deltakeren må være aktiv godkjent arbeidsveileder.

Frist for innsending av forslag 01.03.2016.