Standardkrav for presteboliger

Hovedstyret vedtok i mars 2002 Standardkrav for presteboliger. Etter at boplikten

Innledning

Presteboligen er en del av tilsettingsvilkårene for prester. I St.prp. nr. 1 1996-1997, heter det at «…presteboligene skal ha en bomessig kvalitet på høyde med dagens krav til bostandard…».

De følgende standardkrav til presteboliger er et arbeidsredskap for de regionale boligombudene ved godkjenning av tjenesteboliger med boplikt.

Boliger som ikke oppfyller standardkravene gir grunnlag for å kreve redusert husleie.

Krav til beliggenhet

 • Boligen skal ligge i et bo-område, sentralt i tjenestedistriktet, nær offentlige kontorer og offentlige kommunikasjonsmidler.

Krav til tomt

 • Tomta skal være opparbeidet og tilsådd med nødvendig rammebeplantning og gjerde.
 • Det skal etableres uteplass med god skjerming for støy og innsyn og med gode dagslysforhold.

Krav til bolig

 • Boareal ikke mindre enn 180 kvm.
 • To separate stuer. evt. kjøkken/allrom og et alternativt oppholdsrom (Tv-stue)
 • 4 soverom. Ingen soverom skal være mindre en 10 kvm.
 • Egnet arbeidsrom for prest.
 • Kjøkken skal ha spiseplass for en familie samt standard kjøkkeninnredning med plass til komfyr med ventilator, kjøleskap og oppvaskmaskin.
 • To bad og to WC med standard baderomsinnredning med speil og skap
 • Vaskerom med stålkum, plass til vaskemaskin, tørketrommel og arbeidsbenk med strykemuligheter. Det skal være adkomst til tørkeplass ute.
 • God bodplass.
 • Kjølerom etableres der det ikke er adgang til egnede kjellerrom.
 • Garasje med plass til to biler, sportsutstyr, hageredskap og liknende.
 • Radio- og fjernsynsantenner, parabolantenne eller kabel-TV-tilslutning, ISDN-telefon og oppheng for gardiner inngår som standardutstyr.

Ved anskaffelse av nye tjenesteboliger

 • Nye boliger skal tilfredsstille Husbankens krav til livsløpstandard.
 • Det må legges vekt på energiøkonomisering og at det ved valg av byggematerialer tas hensyn til astmatikere og allergikere. Dette gjelder også plassering av boligen.
 • Det regionale boligombudet uttaler seg om nye presteboliger. Saken bør behandles i stiftsstyret før uttalelse gis. Bolig som ikke svarer til disse standardkravene, skal ikke godkjennes som tjenestebolig med boplikt.
 • Ved oppussing og anskaffelse skal beboer høres ved valg av farger, tapet og liknende.

Ved presteskifte

Ved presteskifte ønsker PF at følgende prosedyrer gjelder:

 • Prosten tar initiativ til befaring av boligen hvor følgende personer deltar: Ansvarlig for presteboligforvaltningen, regionalt boligombud eller en av ham/henne bemyndiget og prost. Arbeidsgiver har ansvar for at det skrives befaringsrapport som underskrives av alle parter. Denne skal inneholde nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge og tidsplan for gjennomføring. Rapporten oversendes til det regionale boligombudet.
 • Det skal foreligge faglig tilsynsrapport på boligen.
 • Før en ny beboer flytter inn i boligen, skal den rengjøres i henhold til Husleieloven §6.