Foto: Helene Moe Slinning

Sommerhilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger!

Denne våren har vært en travel tid i Presteforeningen. Vi har avviklet generalforsamling, et nytt sentralstyre har funnet sin arbeidsform, og representantskapet har brutt generalforsamlingens vedtak ned til delmål for den neste treårsperioden. Denne våren har det også vært hovedtariffoppgjør. Mange sektorer er i mål, og resultatene ser gjennomgående ut til å lande med et akseptabelt resultat på linje med frontfaget. I skrivende stund pågår fortsatt tariffoppgjøret i KA-sektoren, som er vårt største tariffområde. Resultatet av disse forhandlingene blir lagt ut på www.prest.no så snart det er klart. Det er avgjørende viktig at prester på alle tariffområder har lønn og arbeidsvilkår som kan sammenliknes med utviklingen i resten av samfunnet. Tarifforhandlingene i Virke skjer først over sommeren, dette omfatter blant annet Sjømannskirken og en del andre organisasjoner.

Fornyet tillitsvalgtopplæring

Vi er i gang med en omfattende fornyelse av vår opplæring av de tillitsvalgte, og i denne generalforsamlingsperioden skal vi satse særlig på de lokale tillitsvalgte på alle tariffområder. Jeg er godt fornøyd med at vi allerede har lansert en ny håndbok for lokallagene. Den er en viktig ressurs for de lokale tillitsvalgte på alle tariffområder, men også for interesserte medlemmer i lokallagene. Representantskapet vil til høsten vedta de nye rammene for tillitsvalgtopplæringen. De tillitsvalgte er Presteforeningens viktigste ressurs på alle tariffområder, og det er viktig at den som stiller opp som tillitsvalgt får den støtten han eller hun trenger i vervet.

Rekruttering

Hver sommer pleier jeg å få en telefon der jeg skal kommentere søkertallene til teologistudiet. Vi skal være glade for hver eneste en som begynner på studiet, men det trengs mange flere. Hvis du møter ungdommer i sommer, på konfirmantleir eller på en leir i regi av de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene så se gjerne etter de som kan utfordres til lederoppgaver, og på sikt til kirkelig tjeneste. Det er dypt meningsfylt å jobbe som prest, og Presteforeningen skal gjøre sitt for at vilkårene oppleves som gode.

Effektivisering

Denne våren har det også blitt lagt fram en rapport fra Effektiviseringsutvalget, som foreslår en effektivisering av rettssubjektet Den norske kirke sin organisasjon knyttet til HR og merkantile tjenester. Den norske kirke, som andre offentlige finansierte virksomheter, er under et stadig krav til effektivisering. For mange av kirkens ansatte og Presteforeningens medlemmer, i Kirkerådet og på bispedømmekontorene er denne rapporten krevende. Den skaper usikkerhet om hvordan egen arbeidsplass skal bli i framtiden. Effektivisering er nødvendig, men den skal skje med størst mulig grad av forutsigbarhet og trygghet, og sluttresultatet må levere samme kvalitet på tjenestene som i dag. Dette blir en viktig oppgave for Presteforeningen til høsten.

Sommeren er her

Sommeren er her. For de fleste av oss venter det etterlengtede feriedager. Det er tid for avkobling, mer tid til venner og familie og hyggelige opplevelser. Selv har jeg tenkt å slette en del av appene på mobilen, bruke mindre tid på sosial medier og mailen, og mer tid på de menneskene jeg møter. Ferie er viktig, og et resultat av fagforeningers tidligere arbeid for våre rettigheter. Jeg håper du får tid til å la hverdagens utfordringer ligge, tid til å hente deg inn igjen, tid til egenpleie og tid til påfyll. Det flotte med ferie er at det gir avstand til hverdagenes utfordringer, så kan man møte dem med et friskt blikk og nye krefter til høsten.

God sommer!