Martin Enstad underskriver de nye avtalene.

Signering av grunnleggende avtaler med ny arbeidsgiver

Det var et historisk øyeblikk da avtalene, som viser at medlemmene i Presteforeningen har skiftet arbeidsgiver,  tirsdag 3. januar 2017 ble signert.

I den forbindelse sier PFs leder, Martin Enstad, som signerte på vegne av Presteforeningen, følgende:

«Det er veldig tilfredsstillende å komme dit at vi har undertegnet nye hovedavtale og ny hovedtariffavtale med vår nye arbeidsgiver. Avtalene sikrer våre medlemmers rettigheter på en god måte, med noen nødvendige endringer som følger av å forlate staten.

Den norske kirke lykkes aller best i sitt oppdrag som folkekirke når den klarer å mobilisere det store «vi» – medlemmer, rådene og ansatte – til felles innsats. En viktig forutsetning for dette er at de ansatte har arbeidsforhold som er ryddige og gode, forutsigbare og motiverende.