Forsiden < Kontakt oss < Sentralstyret

Sentralstyret

Foto: Tor Bjørn Andresen Osberg

Sentralstyret består av fem personer valgt for tre år på PFs generalforsamling, og er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.

Faste medlemmer

Martin Enstad, leder (23 08 16 11 / 996 24 959)

Anna Grønvik, nestleder (970 64 642)

Anne Birgitte Bødtker Ruus (52 72 62 39 / 982 42 071)

Ingvild Osberg, (69 26 81 92 / 915 18 367)

Arild Steinsland (54 74 23 98 / 915 55 580)

Varamedlemmer

Jon Aalborg (913 00 201)

Bjørn Watsend (481 06 498)